Trudności szkolne

Trudności szkolne - bardzo często brak osiągnięć w nauce wiąże się z trudnościami w pisaniu, czytaniu, liczeniu.

Dodatkowo towarzyszą temu trudności wychowawcze, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia relacji społecznych. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i polegają na nauce czytania, pisania, liczenia, stwarzają możliwość wyrównania braków
w edukacji. Zajęcia te są skierowane dla dzieci, które zaczynają się uczyć w szkole i mają problemy z dostosowaniem się do wymagań szkolnych.

Zapraszam do współpracy