O mnie

Nazywam się Urszula Nowak

Jestem pedagogiem, certyfikowanym Terapeutą Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagogiem. Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym.  Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Jestem absolwentką studiów podyplomowych:

  • Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem,
  • Wychowanie fizyczne,
  • Zarządzanie Kadrą Oświatową,
  • Terapia Pedagogiczna.

Wiedzę terapeutyczną zdobyłam na kursach I i II stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej (PSTIS).

Obecnie pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego i oligofrenopedagog. Posiadam doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz ze specyficznymi trudnościami szkolnymi. 

Celem mojej pracy  jest wspomaganie rozwoju dzieci, również dzieci z różnymi dysfunkcjami. Prowadzę kompleksową terapię i diagnozę procesów integracji sensorycznej, konsultacje dla rodziców, terapię wspomagającą dla dzieci ze specjalnymi trudnościami edukacyjnymi.

Poprzez zastosowanie terapii Metodą Integracji Sensorycznej (SI) staram się pomóc dziecku zrozumieć otaczający go świat zmysłów i podpowiadam jak „rozmawiać” z własnym ciałem i umysłem.

Jestem terapeutą terapii neurotaktylnej MNRI dr Svetlany Masgutovej.

Pozdrawiam, U. Nowak

Zapraszam do współpracy