Urszula Nowak

Wspomaganie rozwoju dzieci
terapią sensoryczną

close-up-of-kids-hand-playing-alphabet-puzzle-XZ2A6JQ

Integracja sensoryczna

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) została stworzona przez dr Jean Ayres (1920–1989), psychologa, terapeutę i pracownika naukowego Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA w latach 60-tych XX wieku.

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, węch, smak, dotyk, czucie ruchu, czucie głębokie) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa, jak i myślowa. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym.

Gdy informacje ze zmysłów płyną bez większych zakłóceń

Ludzie wcale nie są świadomi istnienia tych skomplikowanych procesów rozgrywających się w naszym systemie nerwowym, a mających wpływ na takie codzienne czynności jak np. mowa, planowanie ruchu, napięcie mięśniowe, postawa czy percepcja wzrokowa. Jednak gdy z różnych przyczyn procesy integracji sensorycznej zostają zakłócone możemy zauważyć objawy zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych, a co za tym idzie nieadekwatne odpowiedzi na wyzwania otoczenia.

Metoda Integracji Sensorycznej jest przeznaczona głównie dla dzieci do 10 roku życia, jednak dzięki plastyczności neuronalnej mogą z niej skorzystać również osoby starsze.

Bez nazw20y

Metoda Integracji Sensorycznej jest
wykorzystywana w pracy z dziećmi:

Sprawdź

Co powinno wzbudzić niepokój?

U dzieci w wieku szkolnym:

U przedszkolaków

U niemowląt:

Drogi Rodzicu

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka powyższe objawy lub niepokoi Cię rozwój dziecka zapraszam do kontaktu i konsultacji, podczas której razem zastanowimy się czy objawy świadczą o zaburzeniach sensorycznych czy potrzebna jest konsultacja specjalisty w innej dziedzinie.

Problemy wynikające z zaburzeń integracji sensorycznej mogą w znacznym stopniu utrudniać codzienne funkcjonowanie dziecka. W związku z tym, należy rozpoznawać je jak najwcześniej, aby udzielić dziecku pomocy w formie terapii. Terapia integracji sensorycznej (SI) wspomaga rozwój układu nerwowego dziecka. Oparta jest głównie na zabawie, zaś ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwojowego dziecka. Wśród używanego sprzętu są różnego typu huśtawki, hamaki, platformy równoważne, duże piłki i wałki, deskorolki, talerze obrotowe itp. W czasie terapii dziecko ma nie tyle nauczyć się konkretnych umiejętności, ile raczej usprawnić bazowe systemy sensoryczne i procesy nerwowe, leżące u podłoża tych umiejętności. Czas trwania terapii wynosi od 6 miesięcy do 2 lat (w zależności od stopnia zaburzeń i trudności, częstotliwości zajęć oraz motywacji dziecka do wykonywania ćwiczeń).

Co mogę Ci zaoferować

Integracja sensoryczna

Jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. 

Trudności szkolne

Bardzo często brak osiągnięć w nauce wiąże się z trudnościami w pisaniu, czytaniu, liczeniu. Dodatkowo towarzyszą temu trudności wychowawcze, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia relacji społecznych. 

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne

dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – zajęcia skierowane są dla dzieci z problemami z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, zaburzeniami koncentracji uwagi oraz zaburzeniami rozwojowymi.

Zapraszam do współpracy